NAMES OF VIETNAMESE FOLK GAMES IN ENGLISH

 

  • NAMES OF VIETNAMESE FOLK GAMES IN ENGLISH

 

Bamboo jacks: Đánh chuyền,chắt chuyền(10 que tre và 1 quả bóng,..)

tham quan_6D 038

Tug of war: Kéo co

Nhẩy bao bố

Bag jumping: Nhảy bao bố

di ca kheo
Stilt walking: Đi cà keo

co nguoi

                         Human chess: Cờ người


Cock fighting/Buffalo fighting: Chọi gà/trâu

tha dieu
Flying kite: Thả diều

dua thuyen

Racing boat: Đua thuyền

thi nau com
Rice cooking competition: Cuộc thi thổi cơm

phao dat
Mud banger: Pháo đất

Bamboo dancing: Nhảy sạp

bit mat bat de

    Blind man’s buff: Bịt mắt bắt dê

Cat & mouse game: Mèo đuổi chuột

meo duoi chuot

 

 

                      Dragon snake : Rồng rắn lên mây

Chanting while sawing wood: Kéo cưa lừa xẻ

bo quay

Spinning topsBổ quay

o an quan

Mandarin Square CapturingÔ ăn quan

 

Nu Na Nu Nong- Girls’ chanting  games

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s